Geen categorie

Persbericht Vrouwendag 2018

Internationale Vrouwendag 2018: kleurrijk en geslaagd!

Op 11 maart 2018 kwamen bijna 200 vrouwen naar het Stadhuis van Leiden om rond het thema Heldinnen van alledag stil te staan bij Internationale Vrouwendag.
De feestelijke ballonnenboog op het bordes van het Stadhuis lokte hen de trap op naar boven. In de ochtend viel de nodige regen, maar ’s middags kwam iedereen opgewekt binnen door de stralende zon.
Camera’s klikten en selfies werden wereldwijd naar familie en vrienden gestuurd. Die stralende sfeer bleef de gehele middag de bijeenkomst opluisteren. Een fantastisch ingericht stadhuis was beschikbaar, in de Burgerzaal gebeurde het allemaal.
Een onthaal met Marokkaanse thee en zoetigheid door Stichting Narcis gaf je het gevoel dat je welkom was. Met klanken van cello en piano, gespeeld door Emmy Schaling en Simone van der Laan, ontmoetten de Heldinnen van alle dag elkaar in deze supermooie ambiance.
De wethouders Marleen Damen en Roos van Gelderen openden en sloten het inhoudelijk gedeelte. Mobiel Theater Geurend Hooi gaf een theatrale vertolking over de ups en downs van het vrouwenleven. Wat je gedroomd had en dat wat je niet realiseerde (waarom, waardoor). Dat heldinnenschap in je dagelijkse keuzes zit, dat je moet kiezen wat beter voor je is, ook al kost dat veel moeite. En dat die keuze je bevrijdt van je (soms eigen) onderdrukking.

De dagvoorzitter Akke Timmermans hoopt in het volgend College op drie vrouwelijke wethouders, dus vrouwen: stem bewust! De aanwezige politieke partijen gaven de aanwezige dames daar alvast wat adviezen over.

Het thema van dit jaar: Heldinnen, dat zijn we allemaal, was door Leidse professionele organisaties uitgewerkt in negen workshops: GGD Hollands Midden, Vrouwenopvang Rosa Manus, JES Rijnland, DZB, Stichting Feminenza, Liza Sportenderwijs, Centrum voor Verborgen Verlies en Stikkelman Organizing. Op de website van Stichting Vrouwennetwerk Leiden ( http://www.vrouwendagleiden.nl) kunt u na woensdag 14 maart 2018 een impressie van elke workshop en een foto impressie zien.

In de pauze werden door de stagiaires van M25 Leiden heerlijke koekjes gepresenteerd,gebakken door de vrouwen van Bloeiend Zuid West.
Tijd voor muziek! Het swingend trio van Ronald Snijders wist in no time iedereen aan het dansen te krijgen. Supergoed om te zien. Men genoot ondertussen ook van ‘het verrassings etensdoosje dat met heerlijke hapjes was gevuld. In elke hoek van het stadhuis werden groepjes gevormd om samen lekker te eten, te drinken en bij te kletsen.

Een feestelijke middag voor jong en oud en vrouwen vanuit allerlei culturen. Vrouwen die zich ervan bewust zijn dat we er nog niet zijn, dat we moeten doorknokken voor een gelijkwaardigere behandeling. Dat we in Nederland ogenschijnlijk al ver met de emancipatie zijn, maar dat er wereldwijd nog een strijd te leveren is. Die solidariteit willen we door middel van deze dag vieren.

Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o.

Uitreiking 3de Soroptimist-Vakvrouwenprijs.

In de overvolle Burgerzaal, opgeluisterd door de feestelijk geklede dames van Seniorensoos Voor Elkaar van de Merenwijk, met Surinaamse klanken en Bon Bon Fiësta vond de prijsuitreiking plaats. Liza Soffner met haar stichting Sportenderwijs was de overtuigende winnares van zowel de 3de Soroptimist-Vakvrouwenprijs als de voor het eerst uitgereikte Publiekprijs. Stichting Sportenderwijs is vooral actief in Leiden-Noord met sport, gezondheidsvoorlichting en taalontwikkeling onder het motto " in beweging, door beweging" – op weg naar economische zelfstandigheid. Blij verrast reageerden Liza Soffner en haar leefstijlambassadeurs op de bekendmaking door wethouder Marleen Damen. Zij wonnen met de Soroptimist-Vakvrouwenprijs een bedrag van 1000 euro en het beeld Zuidenwind gemaakt door keramiste en Soroptimist Leni Venne, beiden beschikbaar gesteld door Soroptimistclub Leiden. Het kunstwerk draagt de gedachte achter de prijs uit: wind onder de vleugels geven. De Publieksprijs van 500 euro ten bate van een maatschappelijk doel werd beschikbaar gesteld door Rotary Leiden.

De twee andere genomineerden waren Araa Al Jaramani van de Stichting Syrische Vrouwen in Nederland (SVNL) en Harriette Verwey, LUMC-cardioloog gespecialiseerd in hart- en vaatziekten bij vrouwen. Zij waren door de jury van de Vakvrouwenprijs geselecteerd uit 18 kandidaten. Alle genomineerden hielden een korte presentatie, waarna het publiek een stem kon uitbrengen t.b.v. de Publieksprijs.
Men had bewondering voor Syrische vluchtelinge en statushouder Aara al Jaramani, die na haar aankomst in Nederland in 2015 in korte tijd de stichting Syrische Vrouwen in Nederland had opgericht. De stichting ondersteunt de vrouwen, zodat ze hier met hun gezin snel zelfstandig een nieuw leven kunnen opbouwen. Cardiologe Harriette Verwey hield een humoristisch en ‘hartverwarmend’ betoog, waaruit bleek dat er nog veel onwetendheid is rond vrouwenhart- en vaatziekten. Zij betoogde, dat het vrouwenhart typisch anders op signalen reageert dan het mannenhart, en ook andere behandeling vergt. Vooral rond bewustwording daarvan is er nog veel werk te verzetten.

De middag eindigde met een drankje, fingerfood, en feestelijke klanken van de band Bon Bon Fiësta. Heel veel dank aan de Gemeente Leiden, Fonds 1818 en de bodes en beveiliging van het Stadhuis!

Persbericht 2

St. Vrouwennetwerk Leiden organiseerde op zondag 5 maart voor de vijfde maal op rij de viering van de Internationale Vrouwendag (8 maart) in het Leidse stadhuis. De dag werd drukbezocht door ruim 260 vrouwen; thema was ‘Gelijke beloning, gelijke kansen’.
In de Burgerzaal was er de hele middag gelegenheid tot netwerken en stonden informatiestands opgesteld van diverse organisaties en politieke partijen. Er werd thee met wat lekkers geschonken door de vrouwen van stichting Narcis en Carolien Devilee zorgde voor zang- en pianospel. De vrouwen van Bloeiend Zuidwest zorgden voor zoetigheden van de internationale bakplaat in de pauze van het programma in de Raadzaal.
Het programma in de Raadzaal begon na een welkom van Akke Timmermans met de opening door Roos van Gelderen gevolgd door een inleiding van Josine Spits van Soroptimist International Leiden over de 3de Soroptimist-Vakvrouwenprijs.
Daarna waren er drie presentaties van de genomineerden.
Om even op adem te komen gaf Marianne van Breukelen een workshop over ademhaling. In het kader van het thema “Gelijke beloning, gelijke kansen” werden er daarna in groepjes minidialogen gehouden door een tiental vrouwen van het Leerwerkproject Kiezen voor werk 2.0., een samenwerkingsverband van het Vrouwennetwerk en Visie-R.
Als afsluiting was er o.l.v. wethouder Roos van Gelderen door een aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden een discussie met de zaal over stellingen over vrijwilligerswerk versus betaald werk, en strategisch stemmen.

Persbericht 1

Afgelopen 8 maart 2017 vond de feestelijke opening plaats van de winkel van het werkleertraject Kiezen voor werk 2.0. De winkel “Change” werd geopend door wethouder Marleen Damen. Winkel en atelierruimte zijn in de Merenwijk aan de Pelmolen 3 en 3b gevestigd. Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o. is opdrachtgever van deze pilot en stichting Visie-r de uitvoeder. Een 15 tal vrouwen neemt deel aan dit project, dat in de Piëzo methode gezien kan worden als de concretisering van de vierde fase.

Info: Manon Hekman- mhekman@visie-r.nl
Ellen Remie- eremie@visie-r.nl

 

Genomineerden Leidse Soroptimist-Vakvrouwenprijs 2017 bekend

PERSBERICHT Leiden 14 januari

Genomineerd
Zaterdagmiddag 14 januari werden de drie nominaties voor de 3e Leidse Soroptimist-Vakvrouwenprijs 2017 bekend gemaakt. Soroptimisten zijn vakvrouwen die zich inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes, mensenrechten en educatie.

Genomineerd werden
Araa Al Jaramani – Stichting Syrische Vrouwen in Nederland (SVNL)
Harriette Verwey – cardioloog LUMC gespecialiseerd in vrouwenhart en hart- en vaatziekten
Liza Soffner – Stichting Sportenderwijs

Tijdens de viering van het het 85-jarig bestaan van Soroptimist International Club Leiden maakte de jury bekend wie op zondagmiddag 5 maart 2017 (tijdens de viering van Internationale Vrouwendag in het Leidse stadhuis) voor de derde keer de Leidse Soroptimist-Vakvrouwenprijs in ontvangst mag nemen.

Prijs
De prijs, ook wel Vakvrouwenprijs genaamd, bestaat uit een beeldje gemaakt door keramiste Leni Venne en een geldbedrag van 1000 euro. Deze prijs is 15 jaar geleden in de plaats gekomen van de Pieternel Rol emancipatieprijs, die tot 2003 jaarlijks op Internationale Vrouwendag (8 maart) werd uitgereikt. Club Leiden reikt de prijs om de 5 jaar uit.

Op 5 maart a.s. wordt de Vakvrouwenprijs toegekend aan een vrouw uit de Leidse regio die op aansprekende, stimulerende wijze de maatschappelijke positie van vrouwen of meisjes verbetert. In plaats van een persoon (V/M) kon ook een organisatie of een project worden aangemeld. In totaal werden er 18 kandidaten voor de prijs aangemeld, waaronder 1 man!

De jury bestaat uit

  • Carolien de Groot, winnares Vakvrouwenprijs 2012, directeur-bestuurder St. JES = Jeugd en Samenleving Rijnland
  • Henk Vink, docent Commerciële Economie Hogeschool Leiden
  • Mischa Prinsenberg, manager, afdelingshoofd re-integratie bij DZB
  • Akke Timmermans, Soroptimist, vm. secr. stadsdeel Westerpark in Amsterdam, coördinator organisatie Internationale Vrouwendag 2017 i.s.m. Vrouwennetwerk Leiden
  • Josine Spits, Soroptimist, beleidsmedewerker Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Leiden

Publieksprijs
Nieuw is dit jaar dat het aanwezig publiek de beste, meeste indruk makende presentatie van een van de genomineerde kandidaten zal belonen met een publieksprijs van 500 euro, ter beschikking gesteld door Rotary Leiden. De zorgvuldig door de jury geselecteerde genomineerde kandidaten zullen zich daartoe presenteren op 5 maart 2017  in het Leidse stadhuis.

Meer informatie website van club Leiden: http://www.soroptimist.nl/onze-clubs/noord-west-nederland/leiden

Internationale Vrouwendag 2016 in Leiden

Laat je zien…….laat je horen!

Dankzij meer dan 40 vrijwilligers werd de viering van de Internationale Vrouwendag in het Stadhuis van Leiden een fenomenale dag!

Fenomenaal omdat iedereen zich zo feestelijk gekleed had en verwachtingsvol en opgetogen naar het Stadhuis kwam om de Internationale Vrouwendag te vieren. Van jonge vrouwen met of zonder kinderen tot vrouwen boven, vér boven de 80 jaar. Iedereen kwam om op eigen wijze de Vrouwendag te beleven. Zelfs vrouwen uit verzorgingshuizen waren er.

En we waren meer dan multiculti, te meer daar we ook gastvrouw konden zijn voor vrouwen die in de Noodopvang voor vluchtelingen verblijven aan de Wassenaarseweg in Leiden, en die voor het eerst weer eens een echte vrije Vrouwendag konden vieren. Bewogen en blij waren ze.

Voor de kinderopvang werd dit jaar de hulp ingeroepen van Stichting Piëzo, die op professionele wijze de kinderen bezig hield. Er was een aparte locatie in het Stadhuis beschikbaar gesteld voor de 30 kinderen die met hun moeders mee kwamen. Dat was fijn voor de vrouwen zodat ze nu bij de start van het programma in de Raadzaal even rustig de tijd voor zich zelf konden hebben.

De sfeer was ontspannen en er was ruimte genoeg om te doen waar je zin in had. Wie aan het programma wilde deelnemen, kon dat doen; wie in de Burgerzaal geïnformeerd wilde worden, nam daar de tijd voor en anderen konden gezellig Marokkaanse thee drinken en van de lekkere koekjes genieten.

De stichting Multicultureel Leiden leerde je ‘hoe een sari te dragen’.

Er stonden diverse kraampjes met info waaronder:
Dress for Succes, Sportenderwijs, Handwerkwinkel Meet & Make, Stichting Piëzo, Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland, De Jufferen van Leyden, Aurora / Soroptimisten, Psychologische praktijk Irene Kurpershoek, Multicultureel Leiden, VrouwKindCentrum De Spiegeling, Diaconaal Centrum De Bakkerij en Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door Lady Shaynah.

Na de inloop stroomde de Raadzaal vol met vrouwen voor het inhoudelijke programma. Akke Timmermans, voorzitter van Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o. opende de dag en heette iedereen welkom. Daarna riep wethouder Roos van Gelderen ons allen op om goed voor je zelf te zorgen, want ‘als je zélf niet goed in je vel zit, ben je niet in staat om iets voor jezelf en anderen te betekenen’. Wethouder Marleen Damen gaf ons vervolgens de boodschap ‘om door te zetten en te geloven in je zelf. Te zorgen voor economische onafhankelijkheid en trots te zijn op jezelf’. Aansluitend vertelden tien vrouwen uit andere landen hun verhaal in hun eigen taal; het was boeiend om naar al die taalklanken te luisteren en te horen wie hun rolmodel was en waar ze vandaan kwamen. Hun korte verhaal eindigde in een Nederlandse boodschap.

Daarna werden kleine groepen gevormd en konden alle vrouwen aangeven wat hun aandachtspunten zijn.

Op de website : www.vrouwendagleiden.nl meer info hierover.

Het gezamenlijk gedeelte in de Raadzaal werd afgesloten door Mobiel Theater Geurend Hooi met de toneelvoorstelling ‘Vlucht’.
Indringend werd ons het wachten van vluchtelingen duidelijk gemaakt.
Twee jonge vrouwen zitten in een wachtkamer van een woningcorporatie. Beiden zijn op zoek naar een huis. Beide vrouwen blikken terug op hun pubertijd, een tijd van toekomstdromen, mogelijkheden en verwachtingen. De dromen en verwachtingen van hen hebben veel overeenkomsten.

De ene vrouw is met haar moeder gevlucht uit Burundi. Na een hachelijk avontuur is zij in Nederland aangekomen. Ze wonen al tijden in een AZC en wachten op een huis.

De Nederlandse jonge vrouw wil samen met haar moeder verhuizen. Haar vader is door de crisis werkloos geworden, hangt al maanden lusteloos op de bank en ruzies lopen hoog op.

Met passie en overtuiging zetten de twee jonge speelsters de tegengestelde emoties neer, die wij allemaal voelen rond het thema vluchteling. Zij doorbraken met hun toneelspel de gêne van menigeen in het publiek, zodat zij na afloop plots voor hun eigen mening durfden uit te komen en ook hun angsten bespreekbaar durfden te maken .

Er volgden complimenten voor alle vrouwen die gebakken hadden, hartig en zoet…
Na de pauze begon op kleur de belevingsroute:

  • Met een groep werd een gelukspunt bezocht.
  • Luisterrijk en actief werd er mee gezongen en gedanst bij het pianospel van Carolien Devilee.
  • Het Zingend Hart had het in no time voor elkaar; iedereen zong mee met een prachtig meerstemmig vrouwenlied in de Burgerzaal.
  • Sportenderwijs: je los maken met taal. Hoe gaat dat, waar bevrijd je je van? Wat voelt het goed om gezond met je lichaam om te gaan!
  • Henna aanbrengen op kaarsen: Omdat een aangestoken kaars licht brengt, kon iedereen een aandenken maken door een kaars te versieren met henna. ‘Een eigen aandenken voor thuis, steek het licht aan in je hart en je huis’.

Voor alle gelukspuntjes was maar een kwartiertje beschikbaar, maar toch kon iedereen gemakkelijk haar geluk in die tijd vinden…..knap en onverwachts.

Teruggekomen in de Burgerzaal werd het een ware happening, alle vrouwen zongen onder leiding van het Zingend Hart in canon het lied. Een toppertje dat veel plezier gaf.

Daarna was het de beurt aan DJ Margreet Stol. Zij kreeg veel verzoeknummers. Het werd een afwisselend repertoire en er werd ook gedanst en gezellig bijgepraat. Aan het eind van de middag werd het buffet United Taste by Women geopend. Langs de lange rij tafels werden de borden opgeschept met een variatie van gerechten uit de wereldkeuken, door dames van Stichting Arabische Vrouwen Narcis, vrijwilligers uit Buurthuis Vogelvlucht en vrouwen uit de Afrikaanse gemeenschap. Allemaal hadden ze dagen in de keuken gestaan om gerechten te bereiden. Iedereen genoot van dit geweldige buffet.

Rond half zeven werd het tijd om te gaan stoppen.

Met heel veel dank aan de (vrouwelijke) bodes en beveiliging van het Stadhuis voor de perfecte samenwerking.